3.008.375
ΕΣΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ, Ο ΟΠΑΠ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ <LIVE>