ΠΑΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;

Συμπληρώνοντας το παραπάνω ερωτηματολόγιο μπορείς να ανακαλύψεις αν παίζεις για τη χαρά του παιχνιδιού ή αν η ενασχόλησή σου με τα τυχερά παιχνίδια έχει αρχίσει να σου δημιουργεί προβλήματα.

Συμπλήρωσε έτος γέννησης και φύλο για να συνεχίσεις στο ερωτηματολόγιο

Σκέψου τη συμπεριφορά σου τους τελευταίους 12 μήνες και απάντησε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις.

Οι απαντήσεις που καταχωρείς στο τεστ είναι ανώνυμες και δεν συνδέονται με προσωπικά σου δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα στην ταυτοποίησή σου. Η εταιρεία θα διατηρήσει τις απαντήσεις του συνόλου των τεστ και θα παράγει συγκεντρωτικές αναφορές και στατιστικά στοιχεία για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νόμιμες υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Απόφαση «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλμάτων Β΄ 4441) και ειδικότερα την περ. δ΄ της παρ.8.2 του άρθρου 8.»